Organigrama

Organo hauek osatzen dute zentroaren antolakuntza-egitura: gobernua, zuzendaritza (pertsona bakarrekoak eta kolegiatuak) eta organo aholku-emaileak. Zerbitzu eta jarduerak, berriz, dibisio hauetan daude banatuta: Medikuntza, Erizaintza, eta Administrazioa eta Zerbitzu Orokorrak. Dibisio horietakoren batean dihardute langile guztiek.