Misioa , ikuspena eta balioak

Misioa

Gure misioa pazienteak diagnostikatzea, tratatzea, suspertzea eta bergizarteratzea da, azken xede izanik pazienteen eta haien senitartekoen ongizatea, eta horretarako, arreta profesionala eskaintzen dugu.

Ikuspena

Arrasateko San Juan de Dios Ospitalearen nahia da beraren misioa iraunkorki eta eraginkortasunez beteko duen ospitale izatea, jardueraren oinarrizko printzipio direnez, beraren balioak sakonduz eta aberastuz, horrela honako arlo hauetan aintzatespena eta onarpena lortzeko:

  • Pazienteei eskaintzen zaien tratuaren humanizazioa.
  • Urgazpen-emaitza onak, horiei esker kide den gizartearengan konfiantza piztuko duen erakunde izatea lortzeko.

Balioak

San Joan Jainkoarenaren Ordenaren —eta, beraz, gure zentroaren— printzipio nagusiak hospitalitatea, errespetua, erantzukizuna, kalitatea eta espiritualtasuna dira.

Gaixoei eta behartsuei gizarte- eta osasun-arloetan laguntzeko gure balio nagusia HOSPITALITATEA da. Laguntza integral eta humanizatua sustatzen du balio horrek, kalitatea, errespetua, erantzukizuna eta espiritualtasuna gidari dituelarik.

Kalitatea: pazienteen zaintza integralean bikaintasun profesionalez aritzea da guretzat kalitatea, betiere pazienteoi unean-unean behar dituzten baliabide tekniko, pertsonal eta espiritualak eskainiz.

Errespetua: gure zentroen erabiltzaileak dira gure arretagune nagusia, gizaki gisa osorik hartuta; beraz, kontuan hartzen ditugu haien eskubide eta erabakiak, eta gaixoen senitartekoak ere aintzat hartzen ditugu prozesuan. Justizia soziala sustatzen dugu, bai eta eskubide zibilak eta giza eskubideak ere.

Erantzukizuna: erabiltzaileekiko, ingurumenarekiko eta San Joan Jainkoarenaren idealekiko; horretarako, etika aplikatzen dugu gure jardueretan, eta gure baliabideak zuzen banatzen saiatzen gara, gure Zentroen iraunkortasuna bermatzeko.

Espiritualtasuna: erabiltzaile guztiekiko, hau da, paziente, haien senitarteko eta profesionalekiko (sinestun izan ala ez, edo beste erlijio batzuetakoak izan arren); haien behar espiritual eta erlijiosoak artatzen ditugu, eta, hala, ebanjelizazioa bultzatzen dugu.