KUDEAKETA-POLITIKA

ARRASATEKO SAN JUAN DE DIOS OSPITALE PSIKIATRIKOAk iraupen luzeko ospitaleratze-erregimenean dauden paziente psikiatrikoak urgaztea du xede, eta Ordenaren ardatz diren printzipioetan oinarritzen da: kalitatea, ingurumena eta segurtasuna, gure bezeroekin eta gure langileekin hartutako konpromisoen barruan daude, eta horiek dira kalitatea, Ingurumena eta laneko arriskuen prebentzioa kudeatzeko sistema integratua ezartzearen azken xedea. Sistema hori UNE-EN ISO 9001, UNE-EN ISO 14001, UNE 179003 eta indarrean dagoen OHSAS 18001 zehaztapenean oinarritzen da.

Horren guztiaren jakitun, zuzendaritzak honako kudeaketa-politika hau ezarri du, eta, bai pazientearekiko bai langileekiko, kalitateari, ingurumenari eta segurtasunari dagozkion eskakizunak betetzeko konpromisoa hartzen du, gure zerbitzuen kalitatea bermatuz, ingurumena zainduz eta gure jarduerei atxikiriko arriskuak desagerraraziz edo txikituz.

Marko horren barruan honako printzipio hauek ezarri dira:

 • Bezeroaren eskakizunak eta kalitateari, ingurumenari eta segurtasunari –bai pazientearena bai lanekoa– dagozkion eta gure jardueretan aplikagarriak diren lege eta arau-eskakizun guztiak eta erakundeak hitzartzen dituen gainerako eskakizunak betetzeko konpromisoa.
 • Adierazleen segimenduaren bidez, kalitatearen, ingurumenaren eta pazientearen segurtasunaren inguruko helburu eta xedeak ezartzea eta etengabe berrikustea; halaber, hori horrela izateko baliabide materialak ahalbidetzea eta egokitzea ere, etengabeko hobekuntzarako mekanismo eraginkorrak sortzeko eta haiei eusteko helburuarekin.
 • Kutsaduraren prebentzioa eginez eta SAN JUAN DE DIOS OSPITALEAk eragindako ingurumen-inpaktuen ebaluazioaren bidez ingurumena babesteko konpromisoa; aurrea hartzeko, desagerrarazteko edo murrizteko. Baliabide naturalen zentzuzko kudeaketa sustatzea iraunkorki, energia eraginkortasunez erabiliz eta baliabideen kontsumoa optimizatuz.
 • Kalitatea, ingurumena, pazientearen segurtasuna eta laneko segurtasuna eta osasuna kudeatzeko kultura sustatzea eta zereginak behar bezala eta segurtasun-estandarren pean betetzeko beharrezko formazioa eta informazioa eskaintzea. Gainera, pazientearen segurtasunari dagokionez, gertaeren barneko jakinarazpena langileen konfidentzialtasuna gordeaz emateko konpromisoa hartzen dugu. Ospitaleko langile guztiei etengabeko formazio eta informazioa eskaintzea, ikaskuntza eta sentsibilizazio-egitarauen bidez eta kalitateari, ingurumenari eta haien lanean zein pazientearen segurtasunaren inguruan, arriskuen prebentzioari dagokienez jardunbide egokiak ezar daitezen bultzatuz.
 • Gure lehengaien eta zerbitzuen hornitzaileak bezeroen asebetetzean eta etengabeko hobekuntzan inplikatzea, gure enpresako prozesuen premien berri emanez eta haiek betetzeko behar duten laguntza eskainiz.
 • Barneko nahiz kanpoko komunikazio-bideak hobetzea, gure jardueraren ahalik eta etekin handiena lortzeko. Gure paziente, bezero eta hornitzaileekin, administrazioarekin eta publiko guztiarekin komunikatzeko bideak ezartzea, gure jarduerak inguruan duen eraginaren berri emateko.
 • Gure langileen kalteak eta osasun-urratzeak prebenitzea, lan-eremu segurua eta eguneroko jarduerak betetzeko baliabide egokiak eskainiz.
 • Gure jarduera betetzea segurtasunari, laneko osasunari, suteen prebentzioari eta kalte materialak eta inguruko kalteak kontrolatzeari behar duten arreta eskainiz.
 • Kalte pertsonalak, lanbide-gaixotasunak eta ondasunen aurkako kalteak saihesteko, behar diren baliabide guztiak eskaintzea.
 • Politika honen berri erakundeko langile guztiei ematea, ikusaraziz, gainera, politika hau betetzea enpresako kide guztien artean lortu beharreko xedea dela.
 • Kudeaketa-sistema berrikustea, hura etengabe hobetuz joateko.

Honako kudeaketa-politika hau interesa duten eta eskatzen dutenen eskura dago.